Công ty bất động sản TMI Land Hà Nội Việt Nam

  • Công ty bất động sản TMI Land Hà Nội Việt Nam
phone

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

091.33.4482

Đăng ký nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Công ty bất động sản TMI Land Hà Nội Việt Nam.

Công ty bất động sản TMI Land Hà Nội Việt Nam

Công ty bất động sản TMI Land Hà Nội Việt Nam


Phòng Kế hoạch và Chiến lược:

Chức năng: Xây dựng chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch phát triển dự án.

Phòng Bán hàng và Tiếp thị:

Chức năng: Quản lý quá trình bán và tiếp thị dự án bất động sản, tìm kiếm khách hàng.Phòng Phát triển Dự án:

Chức năng: Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các dự án mới.

Phòng Quản lý Dự án:

Chức năng: Điều hành và quản lý các dự án bất động sản đang triển khai.

Phòng Quản lý Chất lượng Xây dựng:

Chức năng: Đảm bảo chất lượng xây dựng trong quá trình thi công.

Phòng Tài chính và Kế toán:

Chức năng: Quản lý tài chính, ngân sách, và kế toán cho các hoạt động kinh doanh.

Phòng Quản lý Nhân sự:

Chức năng: Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nhân sự và lao động.

Phòng Pháp lý:

Chức năng: Xử lý các vấn đề pháp lý và giấy tờ liên quan đến bất động sản.

Phòng Quản lý Thuế và Pháp lý Thuế:

Chức năng: Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Phòng Quản lý Dịch vụ Khách hàng:

Chức năng: Chăm sóc và giải quyết các vấn đề của khách hàng sau mua.

Phòng Marketing Trực tuyến:

Chức năng: Quản lý chiến lược quảng cáo và quảng bá trực tuyến.

Phòng Thông tin và Công nghệ:

Chức năng: Quản lý hệ thống thông tin và công nghệ thông tin của công ty.

Phòng Quản lý Dự án Đô thị:

Chức năng: Điều phối và quản lý các dự án đô thị lớn.

Phòng Nghiên cứu và Thị trường:

Chức năng: Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng ngành bất động sản.

Phòng Bảo trì và Quản lý Cộng đồng:

Chức năng: Đảm bảo bảo trì dự án và quản lý mối quan hệ với cộng đồng cư dân.

Phòng Quản lý Rủi ro và Tuân thủ:

Chức năng: Đánh giá và quản lý rủi ro, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Lưu ý rằng sự tổ chức này có thể biến đổi tùy thuộc vào cấu trúc và mục tiêu kinh doanh cụ thể của công ty bất động sản TMI Land Hà Nội.

Phòng quản trị TMI Land: 091.337.4482
Liên quan

Copyright © 2023 - All Rights Reserved. Design by TmiLand.Net

Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

+